Praemium onderwijsrecht

Zo mogelijk elke twee jaar reikt de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht de Praemium Onderwijsrecht uit. Deze prijs wordt toegekend aan een bachelor- of masterscriptie of een daarmee te vergelijken werkstuk of publicatie, op het terrein van het onderwijsrecht.  

De Praemium 2022 is op 12 januari 2023 uitgereikt aan dhr. J.R. Kraak, voor zijn scriptie

De ontwikkelingen in de wetgeving betreffende de burgerschapsopdracht in het onderwijs bezien vanuit handhavingsoogpunt

geschreven in het kader van zijn VU-master Jurist en Overheid.

U kunt zijn scriptie hier downloaden. Het juryrapport treft u hier aan.

Bij gelegenheid van de uitreiking is door SBLO en VU een expertmeeting georganiseerd over het thema: Burgerschapsopdracht en handhaving. Vier sprekers zijn daarbij ingegaan op dit thema, te weten: Wouter Pors (Bird & Bird), Kurt Willems (KU Leuven), Marlies Honingh (Radboud Universiteit) en Frank van Ommeren (Vrije Universiteit Amsterdam). De sheets die zij bij hun presentatie hebben gebruikt, treft u hier aan.