De hoogleraren

De leerstoelen Onderwijsrecht en Onderwijsrecht beroepsonderwijs worden op dit moment bekleed door

prof. dr. Renée van Schoonhoven.  

Zij studeerde in de jaren tachtig sociologie aan de Erasmus Universiteit en was aansluitend enkele jaren werkzaam in de (onderwijs)vakbeweging. Daarna werkte zij bij de besturenorganisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (VOS/ABB) en bij het ministerie van OCW. Sinds 2002 is zelfstandig werkzaam als onderzoeker en adviseur.   

Met ingang van 2015 bekleedt zij de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs (0,2 fte). Vanaf 2019 bekleedt zij tevens de gewone gesponsorde leerstoel Onderwijsrecht (0,2 fte).  

Zij is sinds 2021 tevens als vice-voorzitter verbonden aan de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.