Over het bestuur en het curatorium 

De SBLO is een samenwerkingsverband tussen de VU Vereniging, Verus, VGS en de Federatie Christelijk MBO.  

Het SBLO-bestuur is als volgt samengesteld: 

 • Arnold Weggeman, voorzitter 
 • Joris Groen, secretaris 
 • Marnix Niemeijer, penningmeester 
 • Berend Kamphuis
 • Gijsbert Leertouwer
 • Pieter Moens
 • Wim Moes

De hoogleraar legt inhoudelijk verantwoording af aan het Curatorium dat is ingesteld vanwege de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In het Curatorium hebben zitting: 

 • Frank van der Duijn Schouten, voorzitter 
 • Hemme Battjes 
 • Frank van Ommeren 
 • Ties Elzinga
 • Theo Rietkerk
 • Dick Slump