Het onderwijsrecht

In het onderwijsrecht gaat het om de rechtsregels die het onderwijs reguleren. Het is een breed vakgebied. Het strekt zich uit van grondrechten zoals de vrijheid van onderwijs en het recht op onderwijs tot aan bijvoorbeeld kledingvoorschriften voor leerlingen in de school. Veel van deze rechtsregels zijn opgenomen in bijzondere wet- en regelgeving, andere volgen uit internationale verdragen en uit jurisprudentie. De rechtsregels waar het in het onderwijs om draait zijn zowel staatsrechtelijk, als bestuursrechtelijk en civielrechtelijk van aard. Ze bevatten niet alleen inhoudelijke voorschriften maar regelen ook de rechtsbescherming van leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbesturen. 

Het onderwijs in het onderwijsrecht

Aan de Vrije Universiteit kunnen twee onderwijsrechtelijke vakken worden gevolgd: 

  • Onderwijsrecht algemeen: dit is een vrij keuzevak dat in beginsel openstaat voor alle masterstudenten, en dat ook als bijvak vanuit andere masterstudies zoals onderwijswetenschappen, sociologie of bestuurskunde te volgen is.
  • Onderwijsjurist en onderwijsbestuur: dit is een gebonden keuzevak in de specialisatie Jurist en Overheid. Het staat open voor alle juridische masterstudenten en legt het accent op de bestuursrechtelijke relatie tussen overheid en onderwijsbestuur. 

Gekoppeld aan deze keuzevakken kunnen masterstudenten hun scriptie schrijven over een onderwijsrechtelijk thema. 

Naast dit initiële onderwijs wordt vanuit de leerstoelen tevens post-academisch onderwijs verzorgd aan de VU Law Academy. Aangeboden worden onder meer de Leergang Onderwijsrecht en de Actualiteitencursus Onderwijsrecht.

Onderwijsrechtelijk onderzoek

Vanuit de leerstoel Onderwijsrecht richt het onderzoek zich vooral op de constitutionele basis van ons onderwijsbestel: de vrijheid van onderwijs en het recht op onderwijs, en de tendensen die daarin optreden.  

Het onderzoek vanuit de leerstoel Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs is gericht op vraagstukken van rechtsbescherming voor studenten, ouders en instellingsbesturen.