Home

De leerstoelen

De Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO) stimuleert de beoefening van het onderwijsrecht door het faciliteren van één of meer (bijzondere) leerstoelen aan Nederlandse universiteiten of hogescholen.  

Het betreft twee leerstoelen: 

  • Een gewone gesponsorde leerstoel Onderwijsrecht  
  • Een bijzondere leerstoel Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs 

Beide parttime leerstoelen zijn verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

  • Welkom op de website van SBLO