SBLO

De Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO) stimuleert de beoefening van het onderwijsrecht door het faciliteren van één of meer (bijzondere) leerstoelen aan Nederlandse universiteiten of hogescholen.  

Op dit moment gaat het om twee leerstoelen: 

  • een gewone, gesponsorde leerstoel Onderwijsrecht  
  • een bijzondere leerstoel Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs 

Beide leerstoelen zijn verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.